Stichting Gilde van Sint JorisStichting Gilde van Sint Joris

Stichting Gilde van Sint Joris

Anno 1988


Introductie
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de restauratie, de instandhouding en het onderhoud van het van bijzonder cultuur-historische waarde zijnde gebouw, met de zich daarin bevindende waardevolle voorwerpen, en terreincomplex aan de Offemweg 17 te Noordwijk-Binnen bestaande uit een oprijlaan met leilinden, een stalen toegangshek met twee bakstenen postamenten, een schietveld omzoomd door bomen, houten schietpaal en twee hardstenen paaltjes met opschrift “Privatieve Jagt van den Koning”, opgenomen als Beschermd Monument in het register ingevolge de Monumentenwet onder nummer
R 30737.

In 2000 is de stichting geherstructureerd overeenkomstig de laatste eisen van de inspectie der Belastingen in 's Hertogenbosch, die op haar beurt het toezicht uitoefent op stichtingen als vernoemd.

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 41167760. Verder is aan de Stichting het Sofinummer 8043.07.672 toegekend.


Bestuur en vestigingsplaats
De Stichting is gevestigd aan de Offemweg 17 te 2201 HB Noordwijk.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit
Voorzitter: Mr. M. Temme.
Secretaris: M.E. Enderman.
Penningmeester: C.H. van den Bos.

De bestuurders genieten noch beloning, noch onkostenvergoeding.